Tempo! © 2014  Webmaster.

En nu... Tempo!

Diverse experts op meldkamergebied slaan de handen ineen in het Tempo! Initiatief. Het doel is meldkamers te helpen de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie te kunnen maken.

 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de bestaande meldkamers van de Veiligheidsregio’s in Nederland moeten van 25 naar 10 worden teruggebracht. Dit houdt in dat nagenoeg elke meldkamer in de komende jaren te maken gaat krijgen met verbouwingen, verhuizingen en het op elkaar aanpassen van systemen, processen en organisatie. De experts, verenigd in Tempo!, kunnen de landelijke meldkamerorganisatie en de meldkamer in de regio’s helpen met deze transitie. Daarnaast is onze expertise ook bruikbaar in andere meldkamers en control-rooms, bijvoorbeeld van gemeenten, security-organisaties, wegbeheerders.

CCR Summit

Tempo! Neemt net als vorig jaar deel aan de CCR-Summit. Ditmaal wordt deze summit gehouden in Hoeven. Naast deelname met een stand, verzorgt Tempo! Ook een presentatie over succes- en faalfactoren in projecten.  Meer >>